Training

Veel professionals krijgen te maken met het spanningsveld rondom religie en maatschappij. Docenten bijvoorbeeld, of jeugdwerkers. Maar ook mensen in de zorg en werknemers van (lokale) overheden. Aan deze mensen willen wij de nodige handvatten bieden om beter om te gaan met dit spanningsveld, zodat zij zich extra gesterkt voelen in het uitvoeren van hun taken. Om dit zo concreet mogelijk te doen, bieden wij verschillende trainingen en lezingen aan.

Door middel van een training of lezing worden u en uw team in een dagdeel geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen rondom het gekozen thema. Tevens leren we u daarbij hoe u deze ontwikkelingen kunt vertalen in een strategie voor alledag. Ons vaste aanbod trainingen bestaat momenteel uit:

*Islam in Nederland; vorm, positie en belang.

*Religie en jongeren; wat is de nieuwe rol van religie?

*Religie en een seculiere samenleving: rechten en plichten

Buiten ons vaste aanbod staan we altijd open voor trainingen op maat. Heeft u een onderwerp waar u graag meer over wilt weten? Laat het ons weten via info@religiousbusiness.org, dan kijken we samen naar de mogelijkheden

Educatief

Onderwijs neemt een speciale rol in in ons werk. In het Nederlands onderwijs wordt al veel gedaan aan levensbeschouwelijk onderwijs; een ontwikkeling die wij toejuichen. Toch blijft het altijd een uitdaging om dit onderwijs interessant te houden voor leerlingen. Religie zien zij al vaak als iets ouderwets, waardoor het bij voorbaat al minder interessant is.

Bij Religious Business denken we mee over de manieren om levensbeschouwelijk onderwijs interessanter te maken voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. We ontwikkelen excursies voor scholieren en bieden gastlessen, waarbij we in gesprek gaan over moderne vormen van religie. Op deze manier proberen we religie en levensbeschouwing dichter bij de belevingswereld van jongeren te krijgen.

 

 

 

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin