Maatschappelijke organisaties en christendom in Nederland

Veel maatschappelijke organisaties in Nederland hebben een christelijke oorsprong. Organisaties als

(bron: blog.han.nl)

PAX (voorheen IKV PAX Christi), Oikos, Stichting Present, Oxfam-Novib (toentertijd Novib) en zelfs de Postcodeloterij hebben een verweven geschiedenis met de christelijke kerk, dominees en paters. Is dit toeval? Nee, zeer zeker niet.

Zoals op meer plaatsen in de wereld vervulde de kerk en de christelijke ambten eeuwen lang een belangrijke sociale, verzorgende rol in de samenleving: scholing, armoedezorg, financiële bijstand, ziekenzorg, weeshuizen en meer. Naarmate Nederland steeds meer een verzorgingsstaat werd, nam de

Uitdeling brood door diaconie (bron: www.canonsociaalwerk.eu )

staat deze rol van de kerk over. Hierdoor werd de rol van de kerk in de samenleving anders. Immers, men hoefde niet meer lid te zijn van een kerk om kans te maken op goede zorg of persoonlijke hulp bij nood. Voor kerken betekende dit dat zij de zorg die zij gaven op andere manieren vorm zijn gaan geven. Want hoewel het beter ging met Nederland, betekende dit niet dat de wereld zorgeloos is. Kerken zagen de noodzaak om de hulp die zij boden, anders te organiseren en nieuwe missies te stellen.

Na de Tweede Wereld Oorlog deden zich veel verschillende onderwerpen voor waar de kerk en kerkelijk leiders zich door gemotiveerd voelde. Zo is PAX in eerste instantie door de Nederlandse rooms-katholieke kerk in het leven geroepen als tegengeluid aan de kernwapenwedloop en de christelijke leiders achter Oxfam-Novib wilde de hulp die zij zelf hadden ontvangen na de oorlog, aan anderen in de wereld terug geven. Door globalisering werd het voor organisaties als PAX en Oxfam-Novib mogelijk om hulp wereldwijd te bieden.

(bron: kampen.online)

Oikos en Stichting Present zijn jongere organisaties dan PAX en Oxfam-Novib. Ook Oikos en Stichting Present zijn ontstaan vanuit kerken en hebben een grote christelijke achterban. Deze organisaties oriënteren zich echter niet wereldwijd maar richten zich (hoofdzakelijk) op Nederland. Oikos richt zich onder andere op het ondersteunen en ontwikkelen van initiatieven die bijdragen aan een betere samenleving. Stichting Present is een platform waar groepen zich kunnen aanmelden voor vrijwilligerswerk en waar hulpverleners extra hulp kunnen aanvragen voor bijvoorbeeld het schilderen van een huis van een cliënt of extra aandacht voor ouderen tijdens een activiteit in een woonzorgcentrum.

Dat deze organisaties een christelijke of kerkelijke oorsprong hebben, betekent niet dat deze organisaties terughoudend staan ten opzichte van niet-christenen. In tegendeel, in veel van deze organisaties werken steeds meer verschillende mensen met verschillende achtergronden samen. Het betekent echter niet dat de christelijke identiteit van deze organisaties volledig is verdwenen. De christelijke waarden en normen worden echter vaak zo verwoord dat deze ook voor niet-christenen toegankelijk zijn.

 

Bronnen:

www.paxvoorvrede.nl

www.oxfam-novib.nl

www.stichtingoikos.nl

www.stichtingpresent.nl

Samuel Moyn, Human Rights and the uses of history (Verso, London 2014).

Maarten van den Bos, Mensen van goede wil (Wereldbibliotheek, Amsterdam 2015).

Colleges van Paul van Trigt, voor het vak Humanitaire campagnes aan de Universiteit Utrecht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin