Verbinden is vertalen

Verbinden is vertalen


Als er iets is wat je snel leert als je religiewetenschappen gaat studeren, dan is het dat taal een belangrijk onderdeel is van religie. Met taal druk je uit waar je in gelooft, wat voor jou belangrijk is en waarom. Als verschillende groepen er een andere manier van spreken op nahouden, kan dit zorgen voor miscommunicatie. Bij Religious Business geloven we dan ook dat verbinden en vertalen nauw met elkaar verbonden zijn.

De term vertalen roept al snel bepaalde associaties op, bijvoorbeeld van wanneer je je moet redden in de supermarkt op een vakantie, of wanneer je een document moet lezen in een taal die niet je moedertaal is. Als wij het hebben over vertalen, heeft dat echter niet per se iets met twee verschillende landstaVertalen is verbindenlen te maken. Ook binnen een taal kunnen verschillende manieren van praten bestaan.

De relatie tussen verbinden en vertalen

In de afgelopen drie maanden werkte ik aan een stageonderzoek voor een stichting wiens doelgroep bestaat uit mensen met eenreligieuze of levensbeschouwelijke inspiratie. Dat is best een brede invulling, zou je zo zeggen. Toch bleek deze stichting moeite te hebben met het bereiken van jongeren. Mijn onderzoek was erop gericht deze beide partijen nader tot elkaar te brengen. Al snel bleek ook hier sprake van een taalprobleem. De stichting dacht haar kaders breed genoeg uitgezet te hebben. Jongeren bleken zich echter veel meer aangesproken te voelen door de term spiritualiteit. Spiritualiteit was voor de stichting als vanzelfsprekend gekoppeld aan religie en levensbeschouwing, maar deze koppeling was voor de doelgroep voor het onderzoek, de jongeren, veel minder snel gelegd.

Door enkele simpele, doch do
elgerichte veranderingen door te voeren in de content van de website en social media kan de stichting al veel meer aansluiting vinden bij de jongere doelgroep. Deze oplossing vergt een minimale investering van tijd en geld, maar kan toch goede resultaten opleveren. Bij organisaties bestaat soms de angst dat zij hun eigen identiteit uit het oog verliezen bij een dergelijke verandering, maar mits dit proces goed begeleid wordt, hoeft dit echt niet het geval te zijn.

Zet jij de eerste stap?

Verbruggen bouwenbinden, het nader tot elkaar brengen van twee verschillende groepen, begint dus met vertalen: je moet de verta
alslag weten te maken naar hoe een andere groep zijn of haar religie of spiritualiteit beleeft. Alleen dan kom je constructie
f verder. Aan dit alles hangt echter wel een belangrijke voorwaarde: een van de twee partijen moet de eerste stap zetten tot toenadering. Of het nu gaat om twee partijen uit verschillende religies, van verschillende leeftijdsgroepen, of wellicht zelfs een religieuze en een niet-religieuze partij: de wens tot toenadering moet altijd gepaard gaan met de wil om daarin te investeren.

In mijn laatste week van het eerder genoemde onderzoek besprak ik mijn conclusies met een van mijn collega’s. Later drukte hij mij een kaartje in de handen met daarop de tekst “bruggen bouw je niet vanuit het midden”. Een compromis kan pas volgen na het zetten van de eerste stap. Denkt u aan het bouwen van een brug? Wij denken graag met u mee.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin