Welkom

Wij zijn Religious Business: een initiatief van religiewetenschappers. Wij behandelen vraagstukken over religie en maatschappij met onderzoek, advies en training.

Religie kent vele verschijningsvormen: van internationale instituties tot persoonlijke praktijken, en alles daar tussenin. Het is vormend voor de identiteit van een persoon of instelling, of voor diens doelstellingen. Waar verschillende interpretaties van religies met elkaar in aanraking komen, kan dit leiden tot uitdagingen of conflicten. Of wat te denken van de relatie tussen het religieuze en niet-religieuze. Hoe steekt dit spanningsveld in elkaar?

Bij Religious Business werken we met religie in al haar mogelijke verschijningsvormen. Als religiewetenschappers zijn wij opgeleid om vraagstukken rondom religie en maatschappij zo veelzijdig mogelijk te benaderen. Dat betekent dat we ons niet blindstaren op een bepaalde visie, maar per casus uitzoeken hoe verschillende partijen nader tot elkaar gebracht kunnen worden. Wel houden we vast aan de overtuiging dat iedere levensovertuiging volwaardig is en gerespecteerd moet worden. Religie is immers meer dan een interessant onderzoeksobject. Het is deze combinatie tussen een helikoptervisie en aandacht voor de persoonlijke overtuiging die onze dienstverlening uniek maakt.

Ons werk is onderverdeeld in onderzoek, advies en training, in de breedst mogelijk vorm. We werken aan zakelijke vraagstukken, zoals de positionering van religieuze organisaties op de zakelijke markt, maar ook aan educatieve programma’s voor primair en voortgezet onderwijs. In alle gevallen leveren we maatwerk, omdat we vinden dat de nuance nooit verloren mag gaan.

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Linkedin